Projekty okazjonalne

Święta, rocznice i różnorodne okazje są doskonałą możliwością do poświęcenia szczególnej uwagi swoim odbiorcom oraz budowaniu nowych więzi z otoczeniem. Kontakt z klientem w tych szczególnych momentach podtrzymuje stałą relację oraz buduje pozytywny wizerunek każdej Firmy. Interesujący, przyciągający uwagę projekt graficzny oraz ciekawa zawartość czy to w wersji elektronicznej, czy tradycyjnej, mogą zachęcić do nawiązania pierwszej relacji  potencjalnych klientów oraz do utrzymania stałego kontaktu z już istniejącymi odbiorcami.

Mailing elektroniczny

Forma elektroniczna jest szybka, stosunkowa tania, ma możliwość jednoczasowego dostępu do większej ilości osób. Jest bardziej nowoczesna i najlepsze efekty otrzymuje wśród osób młodych. Powinna zawierać w sobie treści wyróżniające odbiorcę, przez co zyska na szczególności i większym jego zaangażowaniu.

  •     szablon graficzny wiadomości – oryginalny projekt graficzny przygotowany na konkretną okazję
  •     redakcja i korekta treści – przygotowanie lub sprawdzenie treści
  •     wysyłka mailingowa – zapewniamy klauzulę poufności (art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)

Tradycyjne formy

Tradycyjna forma pisemna również ma swoje zalety. Odbiorcami najchętniej otrzymującymi tego typu wiadomości są osoby dojrzalsze, które preferują kontakt bardziej osobisty. Formy pisemne jak, np. kartki z życzeniami, zaproszenia etc. charakteryzują się większą bezpośredniością, dzięki czemu również uzyskujemy efekt głębszego zaangażowania i docenienia klienta.

  • projekt graficzny wiadomości – specjalnie przygotowany na daną okazję, w dowolnie wybranej formie
  • redakcja i korekta treści – przygotowanie lub sprawdzenie treści
  • wysyłka i wydruk – w razie potrzeby zapewniamy wydruk oraz wysyłkę przygotowanych projektów okazjonalnych